In verband met de aangescherpte Corona maatregelen wordt de Algemene LedenVergadering van Plaatselijk Belang Tuk die maandag 13 november om 20:00u in de Karre zou worden gehouden verplaatst naar 13 december om 19:00u. Locatie is dan wederom de Karre. Kan de ALV 13 december door de maatregelen fysiek niet doorgaan, dan komt er op dat moment een online vergadering met op de agenda in ieder geval de bestuurswisselingen en het jaarverslag. 

Voor de kinderen uit Tuk:
De Sint is zojuist veilig in Nederland aangekomen en hij wil zijn Sinterklaasviering in Tuk volgende week zaterdag graag door laten gaan. Hij heeft nagedacht hoe hij jullie volgende week op een goede manier kan ontvangen. Degene die jullie voor de viering heeft opgegeven, ontvangt hierover deze week meer informatie per e-mail. Opgeven kan nog tot en met vandaag 13 november!

Kan een afbeelding zijn van de tekst 'SINTERKLAAS KOMT WEER NAAR TUK! PB TUK SINTERKLAAS Geef je uiterlijk 13 november op via een mail naar opgave@pb- met daarin naam kind(eren) en leeftijd(en) evt. allergieën. Heb je een leuke vraag voor Sinterklaas? Zet deze dan ook in de mail! Let op: het is een actief feest dat buiten plaatsvindt tenzij het regent. ZATERDAG 20 NOVEMBER •10:30 UUR TUK'S THEEHUIS BERGWEG 71 WIE: KINDEREN ToT EN MET GROEP + VAN DE BASISSCHOOL KOSTEN: GRATIS ZIE IK JE DAN?'