Plaatselijk Belang Tuk

Plaatselijk Belang Tuk is een vereniging met als doel de behartiging van de belangen van het
dorp Tuk. Plaatselijk Belang Tuk is het aanspreekpunt voor zowel de gemeente, andere
overheden alsook de dorpsbewoners en verenigingen.

Gert Brommer voorzitter

Carla Stokvis secretaris 

Henk – Jan Linthorst penningmeester 

Eric van der Geest algemeen bestuurslid 

Jeroen Pereboom algemeen bestuurslid

Peter Zwaaneveldt algemeen bestuurslid

Heleen Stornebrink  algemeen bestuurslid

Volg ons

Archief