De geschiedenis van Tuk

Tuk ligt in de gemeente Steenwijkerland. Het werd vroeger geschreven als Tuck of De Tuck. Het dorp is een oude nederzetting en lag aan de vroegere ontsluitingsweg en postroute van Friesland naar het zuiden. Het komt al in de 14 e eeuw in de kronieken voor. De naam Tuk zou zijn afgeleid van het Friese woord voor weideplaats voor jong vee: Tuchem.

De ligging van Tuk aan de oude Heerenweg van Friesland naar het zuiden, had zowel voor- als nadelen. In de 80-jarige oorlog wordt het dorpje bijna verwoest doordat de legers die Steenwijk wilden bezetten kwartier maakten op Tuk en op de Woldberg. De stad Steenwijk, die zich de belegering niet zonder meer liet gevallen, bestookte op haar beurt de belegeraars met alle gevolgen van dien voor Tuk.

De positieve kant van de ligging aan de toegangsweg tot de stad Steenwijk was dat veel reizigers op Tuk halt hielden voor een hartversterkertje. Als de stadspoorten van Steenwijk al gesloten waren, bleef men er ook overnachten. Tuk was vooral een pleisterplaats voor reizigers en handelslieden van en naar Friesland. Vanaf het midden van de negentiende eeuw pikte het dorp een graantje mee van de toeristen die deze streek bezochten. Met de toeristen kwamen de theehuizen en andere uitspanningen mee.

 

Tuk van nu

Met de ligging vormt Tuk als hedendaagse “nederzetting”, een van de mooiste toegangswegen tot de bosrijke omgeving, de Woldberg en de stad Steenwijk. Het centrum vormt een “pleisterplaats” voor bewoners, passanten en toeristen.
Het Tuchem van toen is uitgegroeid tot het dorp met allure, Tuk.

Volg ons

Archief