Update!!

De basisschool ’t Puzzels Tuk en het dorpshuis Tuk worden in één gebouw gehuisvest. Dit gebouw wordt op de huidige locatie van de Scouting gebouwd. De Scouting verhuist hiervoor naar een locatie in het bos buiten Tuk. De gemeenteraad heeft dit besloten op 9 juli.

De komende drie maanden staat in het teken van de architectenselectie. Wij vinden het belangrijk dat de omgeving actief mee praat aangaande de inpassing van het gebouw en de omgeving. We doen dit aan de hand van de eerste schetsen van de architect. Een uitnodiging voor de eerder aangekondigde inloopavond ontvangt u medio november.

De communicatie van het gehele proces wordt afgestemd in de ‘driehoek’, Schoolbestuur Catent, Stichting Dorpshuis Tuk, Plaatselijk Belang Tuk en gemeente. Daar kun u ook terecht voor eventuele vragen.

BS ’t PuzzelsTuk, Age-Jan Hut
Stichting Dorpshuis Tuk, Tom Snoeren
Steenwijkerland, Djimmie Ruisch