Geef uw voorkeur voor de invulling van het parkeerterrein tegenover het dorpshuis door!

Zoals u vast wel heeft opgemerkt, vordert de bouw van het nieuwe schoolgebouw/dorpshuis
in Tuk gestaag. De planning is dat het gebouw aan het eind van het jaar in gebruik kan
worden genomen. Een tijdje geleden hebben wij u verteld dat wij, samen met de gemeente,
op zoek zijn naar een andere invulling van het huidige parkeerterrein (tegenover het nieuwe
gebouw). Op onze oproep in de nieuwsbrief, hebben verschillende mensen gereageerd. Er
zijn een aantal leuke ideeën aangeleverd. Graag willen wij weten welk idee de inwoners van
Tuk het meeste aanspreekt. Wij willen graag een keuze maken waarbij we kunnen rekenen
op voldoende draagvlak bij de inwoners van Tuk. Daarom vragen wij u om even tijd te maken
voor het invullen van bijgaande vragenlijst.