Oude gemeentehuis nu Dorpshuis Tuk (Foto:Henk de Nekker)

Het bestuur

Plaatselijk belang Tuk bestaat uit enthousiaste bestuursleden.

Dit bestuur wordt gevormd door:

Alien Hof Voorzitter
Henk-Jan Linthorst Penningmeester
Marian Dirksen Secretaresse
Wybo Hartkamp  
Margot Ebink  

 

Afbeelding
(Foto: Henk de Nekker)